Ke pyetje? Mos hezito të na shkruash:

Instruktor

Kërkesat tona rolin e sukseshëm të instruktorit.   

Ne inkurajojmë çdo profesionist që gjen veten tek disa prej kërkesave të mëposhtme dhe sigurojmë që do të trajtojmë me seriozitetin maksimal të gjithë ata që do të dëshirojnë të zhvillojnë më tej karierën në akademinë tonë 

 1. Eksperiencë intensive pune në programim, të paktën 3 vite pa ndërpreje. Do të vlerësohen maksimalisht të gjithë ata kandidatë me eksperiencë si zhvillues në Full-Stack,
 2. Portofol të pasur teknologjik në platformat më popullore teknologjike si, Java, C#, JavaScript, Angular, React, etj (mirëpriten të gjithë ata persona që ndihen ekspertë në një drejtim teknologjik të caktuar, si p.sh në Java, C#, teknologjitë e Front-end, Back-end, etj,
 3. Eksperienca në institucione teknologjike mësimdhënëse apo laboratorë të ndryshëm teknologjik online dhe/ ose onsite përbën një avantazh parësor,
 4. Të ketë aftësinë të gjejë, të përpunojë, krijojë materialet trajnuese,
 5. Konkretizimin e njohurive teknike me projekte në mënyrë që të harmonizohet dija me praktikën,
 6. Te vlerësojë, promovojë dhe të përdor teknologjitë ekzistuese dhe ato në zhvillim për të mbështetur aktivitetet e trajnimit dhe mësimit dhe për të lidhur qendrën e trajnimit me kanale, platforma të ndryshme mësimore,
 7. Mbështesë përdorimin efektiv të teknologjisë dhe burimeve mësimore,
 8. Orientim i qartë në lidhje me burimet online të informacionit në lidhje me teknologjinë dhe librat elektronikë, etj
 9. Të marrë pjesë aktive në diskutime me të trajnuarit duke siguruar përfshirjen dhe ndërveprimin e tyre, duke sqaruar pyetjet e tyre,
 10. Aftësi të shkëlqyera të komunikimit me shkrim dhe verbal në gjuhën shqipe,
 11. Aftësi të jashtëzakonshme ndërpersonale dhe prezantuese,
 12. Të vetë-motivuar për të përmirësuar gjithnjë e më shumë cilësinë e trajnimit,
 13. Në përfundim të kursit të trajnimit të përmbyllet procesi i vlerësimit të kursantëve.