Ke pyetje? Mos hezito të na shkruash:

Gjuha C e Programimit

25 Ore

Fillestar

Mirësevini në Kursin e e gjuhës së programimit C. Ky kurs ka si qëllim të përçojë konceptet e programimit dhe gjuhës C…
Cmimi: 25,000 L

Java

40 Ore

Fillestar

Mirësevini në Kursin e e gjuhës së programimit Java
Java është ndër gjuhët më të njohura të programimit. Java përdoret për një numër të madh të procesesh, duke përfshirë…

Cmimi: 25,000 L

Angular

40 Ore

Fillestar

Mirësevini në Kursin e e gjuhës së programimit Angular.
Angular është një framework i bazuar në Javascript dhe i shkruar ne Typescript për të ndërtuar aplikacione të shpejta…

Cmimi: 25,000 L

SwiftUI

40 Ore

Fillestar

Mirësevini në Kursin e e gjuhës së programimit SwiftUI
SwiftUI është framework i ri reactive i Apple-it krijuar në 2014 që mundëson krijimin e aplikacioneve në një sekuencë…

Cmimi: 30,000 L

Python

75 Ore

Fillestar

Mirësevini në Kursin e e gjuhës së programimit Python
Aftësitë e programimit ju hapin për karriera në pothuajse çdo industri dhe kërkohen nëse doni të vazhdoni…

Cmimi: 25,000 L

Bazat e Programimit Kompjuterik

25 Ore

Fillestar

Mirësevini në Kursin e e bazave të programimit.
“Bazat e Programimit Kompjuterik” përmban gjithçka që i nevojitet një programuesi fillestar duke filluar nga…

Cmimi: 7,000 L