Në e-academy.al, një nga përparësitë tona kryesore është privatësia e vizitorëve tanë. Ky dokument i Politikës së Privatësisë përmban lloje informacioni që mblidhen dhe regjistrohen nga faqja e-academy.al dhe mënyrën se si i përdorim ato. 

Nëse keni pyetje shtesë ose keni nevojë për më shumë informacion në lidhje me Politikën tonë të Privatësisë, mos hezitoni të na kontaktoni. 

Kjo Politikë e Privatësisë zbatohet vetëm për aktivitetet tona në internet dhe është e vlefshme për vizitorët në faqen tonë të internetit në lidhje me informacionin që ata ndajnë dhe / ose mbledhin në faqen tonë. Kjo politikë nuk është e zbatueshme për çdo informacion të mbledhur jashtë linje ose përmes kanaleve të ndryshme nga kjo faqe në internet.  

Pëlqimi 
Duke përdorur faqen tonë të internetit, me anë të kësaj ju pranoni politikën tonë të privatësisë dhe pajtoheni me kushtet e saj. 

Informacioni që mbledhim 
Informacioni personal që ju kërkohet të jepni dhe arsyet pse ju kërkohet ta siguroni atë, do t’ju bëhen të qarta në pikën kur ju kërkojmë të siguroni informacionin tuaj personal. 

Nëse na kontaktoni drejtpërdrejt, ne mund të marrim informacione shtesë për ju siç janë emri juaj, adresa e postës elektronike, numri i telefonit, përmbajtja e mesazhit dhe / ose bashkëngjitjet që mund të na dërgoni dhe çdo informacion tjetër që mund të zgjidhni të siguroni. 

Kur regjistroheni për një llogari, ne mund të kërkojmë informacionin tuaj të kontaktit, duke përfshirë elementë të tillë si emri, emri i kompanisë, adresa, adresa e postës elektronike dhe numri i telefonit. 

Informacioni i fëmijëve 
Një pjesë tjetër e përparësisë sonë është shtimi i mbrojtjes për fëmijët gjatë përdorimit të internetit. Ne inkurajojmë prindërit dhe kujdestarët të vëzhgojnë, marrin pjesë në, dhe / ose monitorojnë dhe drejtojnë veprimtarinë e tyre në internet. 

e-academy.al nuk mbledh me dije ndonjë informacion personal të identifikueshëm nga fëmijët nën moshën 13 vjeç. Nëse mendoni se fëmija juaj ka dhënë këtë lloj informacioni në faqen tonë të internetit, ne ju inkurajojmë fuqimisht të na kontaktoni menjëherë dhe ne do të bëjmë përpjekjet tona më të mira hiqni menjëherë informacionin e tillë nga të dhënat tona.